OBRES HIDRÀULIQUES

Disseny i instal·lació de xarxes de reg, xarxes d’aigua potable, estacions de bombeig, filtració, tractament d’aigües, fonts ornamentals,…

 • Instal·lacions d’aigua potable:

  • Comptadors.
  • Equips de desinfecció.
  • Filtració.
 • Construcció de piscines.

 • Climatització d’aigua.

REG AGRÍCOLA

 • Instal·lacions de reg per goteig:

  • Fruiters, vinya, oliveres (tradicional i intensiva…).
  • Forestal (fusta, paper, biomassa, tòfones…).
  • Cobertura total enterrada (cereals, hortícoles…).
  • Reg deficitari controlat (RDC).
  • PRD (partial rootozone drying), assecat parcial d’arrels.
 • Instal·lacions de reg per aspersió.

  • Anti-gel.
  • Pivots.
  • Cobertura total(hortícoles, alfals…).

EQUIPS

 • Automatització i control a distància:

  • Autòmats, programadors (via ràdio, GSM, monocable).
  • Software per al sector agrari (reg, fertilització…).
  • Sensors i equips de medició (analògics i digitals).
  • Fertirrigació (elèctrica e hidràulica).
 • Sistemes de filtrat.

 • Captació y bombeig:

  • Electrobombes per a pous.
  • Grups de pressió.
  • Quadres elèctrics i variadors de velocitat.

SERVEI INTEGRAL

CAT Calafell
 • Projectes hidràulics.

 • Confecció de dossiers, plànols...

  i tot el necessari per la tramitació d’expedients d’ajudes públiques.

 • Assessorament tècnic personalitzat:

  • Programes de fertilització.
  • Programes de reg.
  • Optimització de consums.
 • Control i qualitat de l’ aigua.

 • Detecció de fuites.

 • Reparació i manteniment d’instal·lacions.

 • Subministrament de materials de reg.

 • instal·lació de protecció contra incendis.